บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 210 อาคารเบทเตอร์เวย์ ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา
เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240 โทรศัพท์ : 0-2917-0000 โทรสาร : 0-2517-1515
หรือ E-mail : callcenter@mistine.co.th